Sinds enkele jaren hebben wij een 10-beurtensysteem ingevoerd binnen Chiro Flos. Wil jouw dochter graag mee op kamp, dan moedigen wij haar aan om minstens 10x op een Chirozondag aanwezig te zijn, dit om ervoor te zorgen dat zowel leden als leiding elkaar voldoende kennen om er samen een spetterend kamp van te maken!

Wij danken jullie voor jullie begrip!